มุกอะโกย่า

เป็นไข่มุกที่นิยมเลี้ยงเป็นหลักในประเทศญี่ปุ่นและจีน แต่หอยจากประเทศญี่ปุ่นจะผลิตไข่มุกอะโกย่าที่มีคุณภาพสูงกว่าของประเทศจีน หอยมุกอะโกย่า เป็นหอยกาบคู่ ที่มีชื่อเรียกว่า Pinctada Fucata Martensii หอยกาบคู่ที่ผลิต ไข่มุกอะโกย่าจะมีขนาดเล็กกว่าหอยมุกประเภทอื่น ๆ ไข่มุกอะโกย่าส่วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ถึง 9 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6 ถึง 7 มิลลิเมตรแต่ในขนาด 10 และ 11 มิลลิเมตรก็สามารถพบได้แต่มีไม่มากนัก ช่วงการเจริญเติบโตของมุกอะโกย่าจะอยู่ที่ประมาณแปดเดือนถึงสองปี แต่โดยปกติช่วงการเจริญเติบโตที่นานกว่าจะผลิตมุกที่มีขนาดใหญ่และคุณภาพดีกว่า มุกอะโกย่าส่วนใหญ่จะถูกนำมาร้อยเป็นเส้นเนื่องจากขนาดและรูปร่างของมุกจะมีความใกล้เคียงกันและมีลักษณะกลมหรือเกือบกลมจึงนิยมนำมารอยเป็นสร้อยกันมาก


No comments so far.

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Website Field Is Optional.

COMMENTCOMMENT
Your NameYour Name
EmailEmail
WEBSITEWEBSITE