ไข่มุกเกชิ

เป็นผลพลอยได้ของมุกเลี้ยงซึ่งเกิดได้ทั้งในหอยน้ำจืด และหอยน้ำเค็ม ส่วนมากมักมีขนาดค่อนข้างเล็ก รูปร่างไม่แน่นอน

ไข่มุกเกชิส่วนใหญ่จะเกิดได้ในสองลักษณะคือ เกิดจากการจงใจเลี้ยง โดยการนำไข่มุกเลี้ยงออกไป แล้วนำหอยกลับคืนสู่แหล่งน้ำเพื่อให้สร้างไข่มุกใหม่อีกครั้ง และลักษณะที่สอง ไข่มุกเกชิสามารถเกิดจากการที่หอยระคายเคืองและไม่ยอมรับแกนกลาง(Nucleus) แต่ส่วนของเนื้อเยื่อยังอยู่จึงสามารถผลิตไข่มุกเกชิได้


No comments so far.

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Website Field Is Optional.

COMMENTCOMMENT
Your NameYour Name
EmailEmail
WEBSITEWEBSITE