มุกทะเลใต้

หอยมุก South Sea เป็นหอยกาบคู่ที่มีชื่อเรียกว่า Pinctada Maximaซึ่งเป็นหอยชนิดใหญ่ที่สุดสำหรับเลี้ยงหอยมุก มักจะอาศัยอยู่ระหว่างชายฝั่งทางใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่ารวมถึงประเทศไทย และชายฝั่งทางเหนือของออสเตรเลีย

หอยมุก South Sea จะแบ่งเป็นสองชนิดใหญ่ๆได้แก่ หอยมุกที่มีแถบสีของเปลือกมุกเป็นสีเงิน (Silver-lipped)ซึ่งส่วนมากจะเป็นสีขาวออกเงิน มีโอเวอร์โทนสีแดง น้ำเงิน หรือเขียว และหอยมุกที่มีแถบสีของเปลือกมุกเป็นสีทอง (Gold-lipped) จะมีโทนสีเหลืองถึงส้มอมเหลือง ซึ่งในตลาดส่วนใหญ่จะเรียกว่า โกลเด้น

ขนาดของไข่มุก South Sea จะมีขนาดตั้งแต่ 8 ถึง 20 มิลลิเมตรซึ่งจะมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ถึง 13 มิลลิเมตร
หอยมุกหนึ่งตัวจะสามารถผลิตได้หนึ่งไข่มุกต่อครั้งและหอยมุกจะผลิตได้มากที่สุดถึงสามครั้งซึ่งครั้งที่สามจะได้ไข่มุกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด


No comments so far.

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Website Field Is Optional.

COMMENTCOMMENT
Your NameYour Name
EmailEmail
WEBSITEWEBSITE