ไข่มุกน้ำจืด

โดยทั่วไปไข่มุกน้ำจืดจะถูกเลี้ยงในแหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ บ่อน้ำ โดย ขนาด รูปร่างและสีของไข่มุกจะมีความหลากหลายมาก ประเทศจีนเป็นแหล่งผลิตหลักสำหรับไข่มุกน้ำจืดในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นก็มีการเลี้ยงเช่นกันแต่ในจำนวนที่ไม่มากนั้น เราจะเรียกหอยที่ผลิตไข่มุกน้ำจืดนี้ว่า Mussel ในขณะที่หอยที่ผลิตไข่มุกน้ำเค็มจะมีชื่อเรียกว่า Oyster หอยน้ำจืดสามารถผลิตไข่มุกได้ถึงครั้งละ 30 – 40 เม็ด ระยะเวลาในการเจริญเติบโตและสามารถเก็บเกี่ยวของไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดจะเริ่มตั้งแต่สองปีถึงหกปี ไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดส่วนใหญ่มักจะใช้ชิ้นเนื้อเยื่อแมนเทิลเป็นแกน ในขณะที่ไข่มุกเลี้ยงน้ำเค็มจะใช้ลูกปัดเป็นแกน ดังนั้นไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดจึงมีชั้นมุก (nacre) เป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมด ไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดส่วนใหญ่จะมีขนาดตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ถึง 13 มิลลิเมตร  แต่ขนาดที่ใหญ่จะหายาก สีและรูปร่างของมุกน้ำจืด ที่พบมากที่สุดจะเป็นสีธรรมชาติเช่น สีขาว, สีส้ม, ม่วง, ชมพูและมีแสงเป็นโทนสีเข้ม ในขณะที่รูปทรงกลม, ทรงใกล้กลม, ทรงไข่ และทรงกระดุมก็จะพบได้มากในตลาด


No comments so far.

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Website Field Is Optional.

COMMENTCOMMENT
Your NameYour Name
EmailEmail
WEBSITEWEBSITE